Optymalizacja i oszczędność kosztów

Biznes to pieniądze, opakowanie to koszt. W zależności od branży opakowania mogą stanowią ok 25-35% kosztu wyrobu gotowego. Dużo. I zawsze pod presją, aby ten koszt obniżyć…

Optymalizacja jest wpisana w zadania każdego, kto zajmuje się opakowaniami. Życie pokazuje jednak, że presja czasu, brak możliwości sprawdzenia kilku opcji na rynku, przywiązanie do aktualnego dostawcy oraz wykorzystanie starych rozwiązań wpływają na to że finalne rozwiązanie jest ok, ale…

Opakowania dają znaczące możliwości wdrożenia procesów optymalizacyjnych i – co za tym idzie redukcji kosztów. Z mojego doświadczenia wiem, że „post implementation review” świetnie brzmi, ale nieczęsto ma miejsce w prawdziwym działaniu. Cykl życia produktu wskazuje ze na początku jest etap wdrożenia produktu, wzrost wyników
(z reguły związany z zaopatrzeniem rynku), zadowolenie z wyników. Po pewnym czasie okazuje się, że marża spada, sprzedaż spada i… produkt wymaga rewizji, relaunchu lub optymalizacji kosztów, aby utrzymać się na rynku. W tej sytuacji jednym z mechanizmów jest optymalizacja opakowań.

Znam to zjawisko z własnego doświadczenie. W ciągu lat pracy dla liderów branży FMCG zrealizowałem (lub mój zespół) setki projektów, które w skali rocznej osiągały wynik sięgający lub przekraczający 3 miliony EURO oszczędności rocznej… tylko
w obszarze opakowań. Takiego wyniku nie da się osiągnąć poprzez jeden projekt, dlatego też należy do zadania podchodzić kompleksowo. Analiza obecnego portfolio, przegląd cen, analiza możliwości i zaproszenie do współpracy dostawców, a co najważniejsze – zaangażowanie decydentów… Bez „OK to GO” nie ma projektu.
I właśnie to realizowałem przedstawiając projekty zarządowi firmy i uzyskując akceptację dla działań które dawały rzeczywiste pieniądze.

W celu osiągnięcia oszczędności, opakowań nie da się oderwać od rzeczywistości biznesowej… Ale w biznesie, który ma dobre spojrzenie na przyszłość i rozumienie rzeczywistości rynkowej, szerokie działanie na polu opakowań, ich optymalizacji, rewizji portfolio i harmonizacji lub redukcji nierentownych itemów – przynosi wymierne korzyści. Prawdziwe i mierzalne. Przez wiele lat zajmowałem się takim działaniem
w Colgate co przynosiło Firmie wymierne korzyści przyczyniając się do oszczędności, które były w sposób bezpośredni wykorzystane do wsparcia promocji i sprzedaży. Teraz jestem gotów podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem i pomóc
w zatrzymaniu „wycieku” pieniędzy z budżetu Twojej Firmy. Dużych pieniędzy…

Adam Kaźmierczak