Rozwiązania pro ekologiczne

Ze wszystkich stron dostajemy informację o szkodliwym działaniu plastiku, konieczności redukcji odpadów, ograniczania emisji. To wszystko jest niezwykle ważne ze względu na nasze środowisko teraz, ale jeszcze ważniejsze na przyszłość, czyli nasz wpływ na to co pozostanie dla następnych pokoleń.

Rozwiązania proekologiczne obejmują redukcję masy opakowań wprowadzanych na rynek, zmianę materiałów, wykorzystanie surowców naturalnych czy też, co staje się coraz bardziej popularne – wprowadzania opakowań wielokrotnego użytku.

W swojej karierze skupiam się przede wszystkim na pierwszych trzech obszarach ze względu na specyfikę branży. Zmiana specyfikacji, redukcja masy oraz wprowadzanie mniej energochłonnych opakowań przyniosło kilkaset tysięcy kilogramów redukcji zużycia materiałów opakowaniowych.

Większość past do zębów nie ma transportowych opakowań zbiorczych z tektury falistej . Jak to możliwe?
Aby nie zaburzyć funkcji logistycznej opakowania należy brać pod uwagę wszystkie elementy „miksu opakowanie-produkt”. Poprzez analizę wytrzymałości opakowań indywidualnych, dostosowanie parametrów folii zbiorczej oraz specyficzne ułożenie na palecie takie rozwiązanie zostało wprowadzone z moim udziałem w latach 2008-2009 i jest na rynku od wielu lat.
Dodajmy, że palety transportowanie są jedna na drugiej, w tzw doublestackingu.

Biorąc w sklepie do ręki delikatny kartonik pasty do zębów możesz się nad tym zastanowić…

Rozwiązania proekologiczne, zmniejszające wpływ na środowisko, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i świadome zarządzanie cyklem ich życia to zadanie w którym możesz na mnie liczyć.

Opakowania są potrzebne, pomagają w codziennym życiu, dają szanse na przechowywanie produktów, otwierają możliwość transportu na większe odległości, ale wymagają też odpowiedzialnego spojrzenia na „ich tu i teraz” jak również – „gdzieś
w przyszłości”.

I o tę właśnie Przyszłość możemy zatroszczyć się razem.


Adam Kaźmierczak